07 januari, 2010

Oproep aan wie mensen in vreemdelingenbewaring bezoeken


Namens Vrijheid van Beweging:


De vreemdelingenpolitie zoekt soms contact met bezoekers van mensen in vreemdelingenbewaring. Het doel is: informatie vergaren over de  'vreemdeling' die bezocht wordt. De vreemdelingenpolitie benadert  mensen middels brieven en/of huisbezoeken. In hun 'uitnodiging' wordt  gesteld dat de bezoeker op de door hen alvast gemaakte afspraak moet  ingaan: informatie geven zou verplicht zijn. Dit is echter niet juist: op de afspraak komen is niet verplicht, en informatie geven al  helemaal niet!

 Ook via onverwachte huisbezoeken, in zichzelf intimiderend, tracht de  vreemdelingenpolitie op slinkse wijze informatie los te peuteren over  de 'gedetineerde vreemdeling'.

 Vrijheid van beweging doet onderzoek naar de benaderingen door de  vreemdelingenpolitie. Heeft u ook zoiets meegemaakt, mail ons dan,  o.v.v. 'onderzoek vreemdelingenpolitie', naar
Vrijheid van Beweging.

 Discretie verzekerd. Bedankt!

Geen opmerkingen: