23 maart, 2008

Voor Tweede Paasdag


Illustratie van het Legermuseum - wat hebben ze met Nieuw-Guinea? Of is die afdeling per ongeluk nog niet leeggestolen?

- Op maandag 24 april, Tweede Paasdag, start de vredestocht 'Wij laten Irak niet lopen - stop de oorlogsleugens' om 12.00 uur op de Westvest tegenover het NS-station Delft. Deze gaat vervolgens langs het legermuseum in Delft en het TNO-'defensie'laboratium in Rijswijk en loopt rond 15.30 uur over in een protestmanifestatie op het Plein in Den Haag.

Op de genoemde locaties zal worden stilgestaan bij verschillende aspecten van de oorlog tegen Irak.

Zo zal bij het Legermuseum in Delft vooral geprotesteerd worden tegen de oorlogspropaganda en het verschijnsel om elke oorlog achteraf te rechtvaardigen door negatieve kanten ervan systematisch onder te belichten. Bij het chemisch-biologisch TNO-laboratorium in Rijswijk zal een protest klinken tegen het eigen onderzoek naar massavernietigingswapens, zoals dat onlangs weer in het nieuws kwam door de publicatie in HP/De Tijd over de verschillende proeven met chemische wapens. Bij de gerechtvaardigde eis die wij aan andere landen, waaronder Irak, stellen om geen atomaire, bacteriologische of chemische wapens te ontwikkelen of te gebruiken, worden de eigen activiteiten op dat vlak ten onrechte vergeten.

Op het Plein, tenslotte, zal openheid over Irak gevraagd worden: het kritisch zelfonderzoek waar de Nederlandse regering bij herhaling maar niet toe bereid blijkt te zijn.
(Haags Vredesplatform).
Opgetekend op een in Nederland witte Pasen...

Geen opmerkingen: