14 maart, 2008

Christelijk heden en verleden in Qatar


Het bericht:

De eerste christelijke kerk ooit in de kleine schatrijke Golfstaat Qatar opent zaterdag zijn deuren. De wijding van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans kerk wordt gezien als tegemoetkoming naar het Westen, in een poging om de Olympische Zomerspelen van 2016 binnen te halen.

De emir van Qatar, sjeik Khalifa al Thani, heeft zelf de ruim 9,5 miljoen euro betaald voor de 2.700 zitplaatsen tellende kerk aan de rand van hoofdstad Doha. Niet langer hoeven de tienduizenden buitenlandse werknemers naar clandestiene diensten, zoals die de afgelopen vijftig jaar gehouden werden.

De emir heeft ook toestemming gegeven voor vijf andere kerken van verschillende christelijke stromingen, die momenteel naast het katholieke godshuis worden gebouwd.

Qatar volgt de strenge wahabbitische stroming binnen de soennitische islam en stond net als het buurland Saudi-Arabië tot dusver geen openlijke belijdenis van het christendom toe. Wel is er sinds de jaren zestig zonder officiële goedkeuring een priester actief. Er wonen ongeveer 150.000 christenen in het emiraat, voor het overgrote deel katholieke immigranten uit Aziatische landen als de Filipijnen.

In 1939 opende de eerste kerk in de Golfregio zijn deuren, in Bahrein. Tegenwoordig zijn er vier kerken in Oman, drie in Koeweit en drie oude inheems-christelijke kerken in Jemen, waar ook nog vier officieuze katholieke parochies in huurhuizen bijeenkomen.

Saudi-Arabië is nu de laatst overgebleven Golfstaat die geen christelijke kerk heeft. [Einde bericht].

Reactie 1, van A. (vertaalster van spreuken van Isaak van Nineveh, kan ik u melden):

In de zevende eeuw werd St Isaak van Nineveh ("de Syriër") in de regio rond Qatar geboren. Hij was een christen van de Syrische (Aramees sprekende) kerk. Zou er echt geen kerk geweest zijn in die regio voordat deze nieuwe kerk werd gebouwd?

Reactie 2, van ondergetekende:

1) Qatar had al een christelijk verleden toen de profeet van de islam nog geboren moest worden. Dus niks "eerste ooit" (afgezien van de weerzinwekkend kromme formulering). Zie ook het commentaar over Isaac van Nineveh. 2) Waarschijnlijk is een meerderheid, althans een belangrijk deel van de islamitische bevolking van deze bondgenoot van de Coalition of the Willing sjiïtisch en dus per definitie onderdrukt door het wahhabitische regime. Er valt niet veel te juichen, al is het aardig voor 2500 mensen van de grote groep Filippijnse gastarbeid(st)ers dat zij nu zowaar naar de kerk mogen.

Reactie 3, hier kort op volgend, ook van mij:

Hoe Westeuropacentrisch en onoecumenisch kan een IKON zijn?
qorthodox...

Reactie 4, getekend Pietje Puk:

Bedankt AdR! Zowel de Grieks-Orthodoxe kerk als de Cypriotisch-Orthodoxe kerk blijken dus parochies te hebben in Qatar, de eerste zelfs onder leiding van een archimandriet (=hulpbisschop). Diensten zijn er 's zondags (én door de week!) in velerlei talen: Arabisch, Grieks, Engels. Dat dit niet bekend is bij de IKON c.q. Trouw zal liggen aan het feit dat men daar geen arabisch kent. De websites van die kerken maken nl. gebruik van die taal. Tja europa-centrisch denken ... En het vooroordeel: wie gebruik maakt van het Arabisch, moet wel moslim zijn!

- Ik heb de commentaren gekopieerd omdat ik geen behoefte heb verder te verwijzen naar de weinig verheffende zogenaamde gedachtenwisseling die er op volgde en die niets meer met het christendom in Qatar te maken heeft.

Het punt is duidelijk: het christendom is een "westerse" uitvinding. Let ook op de achteloze vermelding van oude inheems-christelijke kerken in Jemen, zonder nadere toelichting. De IKON-nieuwslijn had het bericht van Trouw, dat het weer aan Novum en ANP toeschrijft. Vermoedelijk hebben deze persbureaus het weer van een zogeheten internationaal (Engelstalig dus) persbureau. Bij het soort journalisten dat hiervoor werkt hoeft men in het algemeen kennis noch nieuwsgierigheid te verwachten.

Geen opmerkingen: