16 maart, 2008

Een groet uit Plakkebord


Vrijdag jongstleden was het vijf jaar geleden dat - zo stellen ze het voor achter de bureaus in Den Haag en elders - het isolement van Zeeuwsch-Vlaanderen definitief verbroken werd. Het veer Kruiningen-Perkpolder hoefde nooit meer wegens mist of storm uit de vaart te worden genomen, het werd namelijk helemaal uit de vaart genomen. Een tunnel verbindt Terneuzen nu met de leegte aan de overkant. Het resultaat, dat door ieder verstandig mens te voorzien was - en dus niet door de politici en de plannenmakers, voorzover het hun iets kon schelen - was dat Zeeuwsch-Vlaanderen verder leegliep, en een doorgangsroute werd op weg naar de echt belangrijke streken in België. Het zal wel de Dow goed uitgekomen zijn.

Van d'Ee (Eede) tot Hontenisse schiepen zich de Zeeuwen... - leert het volkslied, maar het is orangistische flauwekul. Zeeuwsch-Vlaanderen hoort bij West- respectievelijk Oost-Vlaanderen (dat dan eigenlijk van huis uit weer Brabants is), ook al stichtten de geuzen er een Turkeije (onder het motto: liever Turks dan paaps). Het westen hoort bij de zwaarste delen van de bible belt van Nederland. Een Aardenburgse dominee die zijn antirevolutionaire gezindheid wilde uitdrukken door een culotte te dragen (en daaronder zwarte kousen, vandaar de uitdrukking zwartekousenkerk) heeft de twintigste eeuw nog gehaald. Maar die zwaarheid had ook wel in België gekund. Het zou de streek tot het vanzelfsprekende achterland van Brugge, Gent en Antwerpen hebben gemaakt - wat het geografisch natuurlijk ook is. En de grens is wel degelijk bevochten in 1830. Als deze een paar honderd meter noordelijker was uitgekomen zou ook mijn leven er heel anders uitgezien hebben.

De bijna overweldigende leegte van het landschap in Zeeuwsch-Vlaanderen is vergelijkbaar met die van Gelderland ten oosten van de IJssel, Drenthe, Friesland en het gewest Groningen. Ook hier: leegstand in huizen op een plaats waar het leven goed zou moeten zijn maar waar voor mensen met een beetje middelbare school niet aan de kost te komen valt. Overbevolking blijkt altijd maar betrekkelijk.

Mijn band met Zeeuwsch-Vlaanderen is een andere dan die met bijvoorbeeld de Groninger Ommelanden - de laatste is toeristisch, maar de beoordeling komt op hetzelfde neer.
Zou ik er zelf kunnen/willen wonen? Wordt vervolgd...

Geen opmerkingen: