12 maart, 2008

Praktisch-idealisme - 4

Enkele motto's:

- De ware Godsdienst is de dienst der mensheid.
- De toets voor waar idealisme is de wil te dienen.
- Men is idealist door zijn leven, niet door zijn leer.
- De enige mislukking is ophouden te streven.
- God èn de wereld dienen is halfheid, God in de wereld dienen is praktisch-idealisme.
(Spelling gewijzigd).

Geen opmerkingen: