16 maart, 2008

Een groet uit Goedleven


"Een belangrijk uitgangspunt voor Dow is dat onze activiteiten geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Normaal gesproken merk je onze aanwezigheid in de regio dan ook alleen op als je in de buurt van het bedrijfsterrein onze installaties ziet staan. Die zijn nu eenmaal groot en daardoor moeilijk te verbergen.
Toch kan het gebeuren dat mensen ons tot ver in de omtrek opmerken: Een grote vlam, die veelal gepaard gaat met een brommend geluid, steekt dan boven ons terrein uit. De vlam veroorzaakt soms een zwarte rookpluim die met name overdag goed zichtbaar is. 's Nachts, als het donker en stil is, hoor je dit 'fakkelen' sterker en is (de gloed van) de vlam veel verder zichtbaar.

Het zien van zo'n vlam kan leiden tot ongerustheid bij mensen in de omgeving. Dat is echter niet nodig. De fakkels op ons terrein zijn veiligheidsinstallaties. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat we onze processen op een veilige en verantwoorde manier uit bedrijf kunnen nemen als iets niet naar wens verloopt. In die gevallen wordt product (koolwaterstoffen) uit het proces naar de fakkel geleid en verbrand. Daarmee voorkomen wij dat het product in de atmosfeer komt. Bij de verbranding ontstaan kooldioxide en waterdamp."

(van de site van Dow)

Het kan gebeuren... Zo ongeveer in geheel Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, ja tot boven Middelburg op Walcheren (zie illustratie) zie je die vlam, dus het kan gebeuren. En het is veilig en verantwoord de nachthemel op te lichten met kooldioxide, dat spreekt vanzelf.

Geen opmerkingen: