15 december, 2006

שמע ישראל


Er is een tijd geweest dat ik geloofde dat Israel, hoe onrechtvaardig de totstandkoming van deze staat ook was, tenslotte in vrede zou kunen bestaan met de buurlanden - de Palestijnen voorop.
De kans is voorbijgegaan. Olmert heeft zich onlangs "versproken" wat betreft de kernwapens van Israel. De Palestijnen staan op de rand van een burgeroorlog, waarvan men in Tel Aviv en Jeruzalem blijkbaar denkt dat deze een ver-van-mijn-bedshow is.
Het is onvoorstelbaar hoe de bestuurderen van een staat denken dat zij stand kunnen houden door vernedering van en oorlog tegen de buurlanden, met kernwapens op de achterhand als laatste chantagemiddel. Of om ze te gebruiken. In beide gevallen is de positie van Israel onhoudbaar. Iran hoeft hier helemaal niets aan bij te dragen.
Wien de goden willen verderven slaan zij met blindheid. De goden, ja.

(Ingegeven door dit en dit en versterkt door dit).

Geen opmerkingen: