13 januari, 2016

Waardoor Nazareth een Palestijnse stad bleef

Nazareth, het stadje van Jezus en zijn ouders, is de belangrijkste plaats in Galilea die aan de etnische zuivering (zoals het alter zou gaan heten) van 1948 is ontsnapt. Wat is het officiële verhaal? Dat de merendeels christelijke inwoners de joden niet vijandig gezind waren? En dus omgekeerd?
Het is het verhaal van de insubordinatie van een Canadees in het Israëlische leger in oprichting. Ben Dunkelman, die verder niet tegen een moordpartij opzag maar hier blijkbaar de grens trok. Hij weigerde de inwoners te verdrijven en stond er op dat dit verder ook niet gebeurde.
Het Nazareth dat ik twee keer heb bezocht wordt overheerst door de "nederzetting" die als een burcht er boven staat, en door het hinderlijk toelaten van het bouwen van moskeeën bij kerken, waardoor Palestijnen elkaar het leven zuur kunnen maken. De christelijke meerderheid is inmiddels verkeerd in een minderheid.

Geen opmerkingen: