22 januari, 2016

Voor de BBC zal Tolstoy geen anarchist zijn

"It's about Russia"

Giles Fraser - die het voorrecht van een column in The Guardian heeft - legt naar aanleiding van de bewerking door de BBC van Oorlog en vrede het christen-anarchisme van Tolstoy uit. Hij had diens op den duur exotisch aandoende opvattingen over seksualiteit wel nader mogen toespitsen. Maar goed, voor de BBC zal Tolstoy nooit anarchist zijn, laat staan - over exotisch gesproken - christen-anarchist.

Geen opmerkingen: