07 januari, 2016

Eerherstel voor het duinkonijn

Zoals de den in het duin weer in de beklaagdenbank staat, zo is nu het konijn, na jarenlang verguisd te zijn, geliefd.

Vroeger werd het konijn als bedreiging voor de duinen gezien.Tegenwoordig zien we dat anders. Het konijn graast en graaft, daardoor blijft de begroeiing open en is er stuivend zand in de duinen. Dankzij het konijn is een landschap ontstaan waar veel verschillende soorten planten en dieren leven. Zonder het konijn groeit dit open duinlandschap dicht met struiken en bomen. Oude konijnenholen bieden broedplaatsen voor zeldzaamheden als de bergeend, de steenuil en de tapuit.

De holenbroeders hebben belang bij de konijnenstand, die zich op sommige plaatsen herstelt, na de verwoestende myxomatose-epidemie.
Meer hier - en word maar donateur in deze donkere en dreigende tijden!

Geen opmerkingen: