22 januari, 2016

Op weg naar een dictatuur of...?

- door Joke Kaviaar -

De hetze tegen vluchtelingen neem elke dag groteskere vormen aan. Politieke stemmingmakerij en mediahetze gaan hand in hand met gewelddadig 'verzet' tegen de komst van opvang. 'Verzet' waarvan Wilders zich tot nu toe niet van wilde distantiëren. 'Jullie kunnen allemaal het ram-bam krijgen!' riep hij.

PVV kamerlid Fritsma werd afgelopen week gedwongen om alsnog, met veel pijn en moeite afstand te nemen van de agressie in Heesch. Dat betekent echter allerminst een ommekeer in de niet aflatende stroom van haatzaaierij, intimidatie en geweld.

Het betekent slechts dat de PVV de komende verkiezingen als winnaar uit de bus wil komen. Wilders wil de regie over het zelf uitgeroepen 'verzet' daarom in eigen hand houden en doet dat door nu te stellen dat vluchtelingenopvang slechts acceptabel is indien die opvang is voorzien van hekken, camera's en NATO-draad om de vluchtelingen op te sluiten, want 'ze vormen een bedreiging voor vrouwen'. Wilders gooit het over een andere boeg en werpt zich op als Grote Beschermer van Vrouwen in Nood: hij gaat zelfs smurfenspray uitdelen aan vrouwen. Let wel: Neederlandse witte vrouwen. Niet: Moslima's.
Vrouwenemancipatie kent ook zijn grenzen.

Een Irakese vluchteling, Hussein Ali Abdel Amer, dertig jaar jong, heeft zich afgelopen zaterdag van het leven beroofd in zijn 'kamer' in dit voormalig detentiecentrum. Hij kreeg ondanks herhaalde verzoeken zijn paspoort niet terug, terwijl de nood aan het thuisfront zo hoog was dat hij direct terug wilde naar zijn gezin.

Ik hoor het rechtse tuig al roepen dat al die vluchtelingen om te beginnen thuis moeten blijven om te vechten. Vechten in oorlogen die door het Westen zijn begonnen en veroorzaakt. Op TV kijken we al jaren mee met de ver-van-mijn-bed-show die oorlog heet. En dan ineens, alsof het ons overvalt, komen de vluchtelingen daarvandaan hier. Ze lopen zo vanuit onze televisie onze huiskamers binnen. Invasie! Help! Wat nu?! De moedige Neederlandse mannen staan op vanuit hun comfortabele leunstoel en haasten zich naar de volgende informatiebijeenkomst over een opvang van vluchtelingen om daar met hun stoere extreem-rechtse gebral deel te nemen aan het 'verzet' tegen de komst van die opvang.
Maar weet je wat? Vluchtelingen zijn net als wij. Ze zijn geen eenheidsworst. Veel van die mannen die hier komen hebben een gezin moeten achterlaten. Ze zijn, net als Hussein Ali Abdel Amer, de gevaarlijke reis vooruit gegaan met als einddoel vrouw en kinderen vervolgens veilig hier te krijgen, zodat zij niet op gammele bootjes hoeven, niet achterin een vrachtwagen hoeven zitten of lange stukken lopen in kou en regen, geen grenzen hoeven te proberen te passeren die worden bewaakt door gewelddadige grenswachten. Zijn deze vluchtelingen nu die geile gevaarlijke mannen waar Wilders met zijn hitsige extreem-rechtse terminologie naar wijst? Zijn dit nu die 'testosteron-bommen' zoals Wilders het uitdrukt, die mannen die al verkrachtend en aanrandend door het leven gaan omdat Allah hen dat zou bevelen?

Wie lopen hier nu eigenlijk hun lul achterna? Ik wijs nog maar eens even op 'onze eigen' witte macho 'testosteron-bommen' die er genoegen in scheppen om vrouwen toe te roepen 'daar moet een piemel in', eerst in Steenbergen en nu als overgenomen leuze, inclusief fysiek geweld, bij de Pegida demonstratie van afgelopen zondag. Die vrouwen waar een piemel in moet, dat zijn dezelfde vrouwen die zij 'onze' vrouwen noemen, die zij menen te moeten beschermen. Dit is hetzelfde rechtse tuig dat bij herhaling vrouwen met hoofddoeken aanvalt want er moet wel voor vrouwenrechten worden opgekomen, maar dan moeten die vrouwen wel Westerse vrouwen zijn die een minirokje willen dragen. Zo vrouwvriendelijk zijn 'onze' mannen dus. Alleen vrouwen bij wie ze onder de rok kunnen kijken worden geaccepteerd als geëmancipeerd. En ik vraag me af: waarom demonstreren Neederlandse witte mannen in minirok en niet met een hoofddoek op? Waarom horen we witte feministen nooit over het geweld tegen moslima's? Waarom zijn vrouwenrechten nu ineens wel een groot issue? Ik kan het ook nog hebben over de talloze aanrandingen en verkrachtingen die er in dit land plaatsvinden door witte Neederlandse mannen, waarvan vaak niet eens aangifte wordt gedaan omdat het de politie alleen maar interesseert als het in de institutioneel racistische agenda past om een dader op te sporen. Horen doe je er ook nooit over. Van der Laan, burgemeester van Amsterdam liet deze week wel weten dat er twee gevallen van 'zedendelicten' door 'vluchtelingen' waren geweest in Amsterdam in een half jaar tijd. Want 'dat moet benoemd worden'. Om een of andere reden hoeven cijfers van geweld door witte Neederlandse mannen niet 'benoemd te worden'. Te pijnlijk? Het is alweer: stemmingmakerij.

De gebeurtenissen in Keulen worden misbruikt om racisme uit de naam van vrouwen te verspreiden. Was Hussein Ali Abdel Amer, die nu al telefonerend met zijn vrouw zichzelf van het leven beroofde, ook zo'n 'testosteron-bom', Wilders? Had hij preventief opgesloten moeten worden? Hij slaagde er toch echt in meermalen heen en weer te reizen tussen Alphen aan den Rijn en Ter Apel zonder ook maar één vrouw lastig te vallen, geloof het of niet!
Alsof het iemand van het rechtsvolk wat kan schelen. Een groter wanhoop is niet denkbaar, als je zo zelfmoord pleegt. Maar Wilders is zeker, deze mensen moeten worden opgesloten, zonder vorm van proces. In de 'AZC's' Alphen, Breda, en Haarlem is het slechts een kwestie van de deur op slot doen.

Het voorstel van Wilders komt niet uit de lucht vallen. Het gaat hem er overigens niet alleen om dit gerealiseerd te krijgen, want hij weet ook wel dat de kans daarop (nu nog) klein is. Het gaat hem erom dat iemand als Rutte onder druk van de hetzerige sfeer en daardoor groeiende haat twee dagen later een ultimatum stelt voor de 'oplossing van het vluchtelingenprobleem': binnen twee maanden moet het opgelost zijn. Nee, het komt niet uit de lucht vallen. De vluchtelingen kwamen ook niet uit de lucht vallen. De zelfmoord van Hussein Ali Abdel Amer kwam ook niet uit de lucht vallen want zelfmoordpogingen komen veel voor in zowel opvang als detentiecentra, maar dit wordt zorgvuldig stil gehouden. Dit moet vooral juist niet 'benoemd worden'. En zo weinig als je daarover hoort, zoveel hoor je over elk akkefietje waarbij een vluchteling of iemand met een migrantenachtergrond betrokken is. Ze liggen onder het vergrootglas van de media, en Wilders hoopt van harte dat de zon er doorheen wil branden. Wat Wilders het liefste wil, is een Neederlandse Kristallnacht. Hij zal het niet zo zeggen, maar wie op al het geweld tegen de komst van vluchtelingen zo lang mogelijk blijft reageren met 'Jullie kunnen allemaal het ram-bam krijgen' in plaats van het meteen af te keuren, die hoeft er niet meer toe op te roepen. Die (tweede) Kristallnacht heeft in Duitsland al plaatsgevonden.

En waar Wilders zonder omhalen fascistische politiek bedrijft, doet de gevestigde orde dat geniepiger, ogenschijnlijk wat netter. Maar allen profiteren ze van een al decennialang zorgvuldig en doelbewust opgebouwd beeld van migranten en vluchtelingen waar ze allemaal aan bijdroegen: dat van een barbaar. Intussen wordt hard gewerkt aan het deporteren van een ieder die maar af te wijzen valt om een drogreden, gezinnen met kinderen incluis. En zo marcheert de Neederlandse staat in de richting van een fascistische dictatuur. Het systeem is er al naar ingericht. De apartheid en het institutionele racisme zijn er al. Er hoeven nog slechts wat wetten verder aangepast. De führer van de PVV hoeft alleen nog maar die meerderheid van stemmen te halen bij de verkiezingen.

We moeten tegen het oprukkend fascisme en het verder fortificeren van Fort Europa in het geweer komen. Op wat voor manier dan ook. Als je een gezin hebt en bang bent voor dat opkomend fascisme, bang bent dat je een steen door je ruiten krijgt of in elkaar geslagen wordt omdat je vluchtelingen helpt of met hen samen in actie komt, dan weet je waarom mensen vluchten. Dan weet je ook waarom andere mensen ondergronds gaan. Wat gaat het worden voor jou? Of hoeven we ons dit niet af te vragen omdat we het tij nog kunnen keren? Omdat we nog een tegendemonstratie durven en kunnen houden als Pegida de straten probeert over te nemen, zonder dat we massaal worden gearresteerd. Omdat we oorlogen en wapenhandel kunnen stoppen. Omdat grenzen tussen mensen nog kunnen worden geslecht, muren en hekken omver gehaald. Omdat mensen gaan inzien dat vluchtelingen mensen als jij en ik zijn, en geen aantallen, geen cijfers, geen bedreiging. Ik hoop het. Het moment is nu. En geen dag later.

Geen opmerkingen: