15 mei, 2012

Mooie jeugd


Een kwelling uit mijn jonge jaren, Schön ist die Jugendzeit, sie kommt nicht mehr. Deze versie is uit 1957 en het is via het net verder niet te achterhalen in welke krochten van het verleden het opduikt.
Siegfried Kracauer zinspeelt er evenwel al op in Die Angestellten uit 1930. En wat hij er over schrijft is dat die jeugd zo mooi is, juist omdat hij niet meer terugkomt. Want als je er in zit en geplaagd wordt met dit soort sentimentaliteit is het echt zo mooi niet om jong te zijn kan ik u vertellen.

Het kapitaal is tegen het leven gericht, iets wat niet eens ter discussie staat omdat niet-leven de norm is. En omdat het respecteren van het leven van mens en dier eenvoudigweg al te veel gevraagd is.

Geen opmerkingen: