13 mei, 2012

Huizinga en Erasmus

Johan Huizinga schetst Erasmus vooral als hardwerkende bijna thuisloze wetenschapsman die - onder veel meer - de eerste tekstkritische uitgave van de bijbel op zijn naam heeft. De bewonderirng voor zoveel pioniersgeleerdheid kan bijna niet opraken.

Daarnaast zoekt Huizinga naar de mate waarin Erasmus heeft bijgedragen aan wat later "Nederland" werd. Hij meent dit te vinden in de betrekkelijke zachtzinnigheid en mildheid van het Republikeins patriciaat. Het is een oordeel. Huizinga is nu eenmaal - en in ontkennend-bevestigende dialoog met hem Romein - op zoek naar het wezen van de Nederlandse beschaving.

Afgebeeld is de nieuwste editie van Huizinga's Erasmusbiografie, met een inleiding door J. Sperna Weiland, wiens naam toch wel ernstig verhaspeld wordt door het Humanistisch Verbond.

Maar wie iets tegen dode bomen heeft kan de biografie inmiddels in zijn eerste druk zonder noten hier lezen.

Geen opmerkingen: