17 mei, 2012

De gehangenen en hun verhaal


Afrika was het historisch ondergeschoven kindje bij Nieuwe geschiedenis, een vak dat ik toch op academisch niveau heb mogen genieten. De Mau Mau opstand in Kenia werd slechts in het voorbijgaan genoemd waarbij beklemtoond werd dat de inheemsen vooral elkaar gedood hadden. Eigenlijk zou ik hier veel meer argwaan bij hebben moeten krijgen (in verband met Nigeria dat tenslotte wel in mijn blikveld viel en in die geschiedenis nauwelijks aan de orde kwam had ik die argwaan al ontwikkeld, hoezeer dit koloniale maaksel ontspoorde na de "onafhankelijkheid".)

Welnu, in de luwte van het historische nagesprek is er het een en ander gepubliceerd de laatste tijd over hoe het echt is toegegaan in Kenia voor de onafhankelijkheid - de zwaarbevochten onafhankelijkheid die echter beslist niet mocht worden toegekend aan de onafhankeljkheidsstrijders. Anderhalf miljoen mensen in concentratiekampen in de jaren vijftig - een hamerstukje in de geschiedschrijving...

Zie hier [pdf] en hier.

Geen opmerkingen: