11 april, 2012

Valken en korhoenders

De illustraties zijn onweerstaanbaar, of het boek als vogelgids veel waarde heeft betwijfel ik enigszins.
Kester Freriks' Vogels kijken (Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep) heeft als ondertitel: Alle driehonderd Nederlandse vogelsoorten.
Maar alleen al onder de valken worden vier soorten genoemd die juist niet in Nederland voorkomen, zoals de afgebeelde Eleonora's valk. Ik zit er niet mee, maar het klopt niet.
Zoals gezegd: het gaat vooral om de afbeeldingen uit de collectie van de Artisbibliotheek die naar ik vrees opgeheven is of wordt.

Over Nederlandse vogelsoorten gesproken: het einde lijkt in zicht voor het korhoen.

Geen opmerkingen: