05 april, 2012

Een tunnel zonder licht aan het einde


In de berichtgeving die de aanval op Afghanistan moest voorbereiden en goedpraten doken de kortgerokte mooie studentes op van ergens in de jaren zeventig. Het was eenmalig en eigenlijk - gezien de beperkte exploitatie van de foto - was deze vermoedelijk niet genomen in Afghanistan, maar Pakistan, of wie weet, Iran. (Ook de toenmalige sowjetrepublieken kwamen in aanmerking).

Het snelle opduiken en geluidloos verdwijnen van de propagandafoto was verdacht.
Er moest onderstreept worden - maar die haatsessie was al geweest, de rokende puinhopen in New York moesten volstaan - hoe slecht het Talibanregime was, maar ook, merkwaardigerwijze, hoe slecht "de Russen" waren geweest, ook al was Afghanistan na het afzetten van de koning in 1973 al onder bestuur van communisten geweest.

En nu duikt plotseling dit beeld op. De vrouwen links op de voorgrond lijken mij toeristen, zeker de figuur rechts. Verder rechts in beeld een Afghaans meisje zoals je ze nu niet zult zien in dat land.
Maar goed, het kon toch maar, veertig jaar geleden.
En het beeld rechts kondigt het vertrek van de nieuwste bezetters aan.

Geen opmerkingen: