09 februari, 2012

Witte Arend en het morgenlicht op het geestelijk pad


Een van de laatste uitingen in druk die Felix Ortt heeft nagelaten is een kort voorwoord bij Morgenlicht op het geestelijk pad van zekere White Eagle. Hij laat niet blijken te weten wie de schrijver eigenlijk is. Een boekwinkel bezocht hebbend waar een rijtje boeken onder deze auteursnaam stond heb ik even gezocht. Het betreft mediamiek doorgegeven teksten van de hand van Grace Cooke, die de teksten uit de geestelijke wereld, ook de wereld van licht genaamd, zou hebben ontvangen. Misschien klinkt er te veel voorbehoud uit deze voltooid verleden toekomende tijd. Dit is niet per se de bedoeling. Omdat het eerste boek van Cooke van 1936 dateert verbaast het mij dat pas in 1960 - postuum wat Ortt betreft - de eerste vertaling is uitgekomen in het Nederlands. De titel heeft bewerkingen ondergaan sindsdien. De Witte Arend heeft een loge in Nederland, dit is de site.

Ik citeer van de pagina over meditatie een aanwijzing hoe te mediteren:


De mens is geest. Dit is alles wat de mens moet weten. Geest zegeviert over materie. (...)
Een heel natuurlijke weg is om te denken aan de zon. Visualiseer jezelf, badend in het licht van de fysieke zon die leven geeft aan de gehele planeet. Denk dan aan de geestelijke zon -God- de creatieve kracht en het licht dat het leven op alle niveaus in stand houdt. Ontspan je in dit koesterende licht en als je gedachten afdwalen breng je ze terug naar dit licht. Gebruik je ademhaling als hulp. Adem alle gedachten die je hinderen uit en adem de levenskracht van God in - het glorieuze genezende zonlicht.


De Witte Arend is hiermee wat dichterbij gekomen en het verbaast mij achteraf dat Ortt er niet eerder mee in contact is geweest. Andere tijden...

Geen opmerkingen: