21 februari, 2012

Internering zonder vonnis - een beproefde koloniale traditie


Na zesenzestig dagen hongerstaking is de zonder vorm van proces opgesloten Khader Adnan toegezegd dat hij door zijn Israelische ontvoerders over twee maanden zal worden losgelaten. Juist na zoveel dagen hongerstaking is in 1981 Bobby Sands overleden, iets wat de afgelopen dagen in dit verband meermalen genoemd is.

Maar het opsluiten zonder vonnis en zonder uitzicht op vrijlating is - afgezien, maar waarom eigenlijk, van Guantánamo - een oude koloniale praktijk. En in verband met de Six Counties is het op een augustusdag in 1971 plotseling doorgevoerd hetgeen alleen tot verdere gerechtvaardigde woede bij het katholieke volksdeel leidde.

Destijds distribueerde ik het afgebeelde boek in Nederland over deze internering in Ierland. Hier staan grote stukken tekst ervan.

Khader Adnan zou na de toezegging zijn hongerstaking stoppen. Vier maanden willekeurig opgesloten worden afronden op vier maanden wordt als een overwinning voor de Palestijnse zaak gezien.

Geen opmerkingen: