01 februari, 2012

Bosnië als voorbeeld van anarchie


- in de Proudhoniaanse/Kropotkiniaanse betekenis.
Het staatsapparaat, dat toch al nooit veel meer kon voorstellen dan milities die elkaar bevochten, is nu zo ver ingestort dat mensen die elkaar twintig jaar geleden gewapend te lijf gingen nu elkaar in de nood steunen.
Het is voor de staatsmedia nauwelijks tot niet interessant te vermelden hoe het met Bosnië-Hercegowina gaat, het wordt alleen nog genoemd als het weer eens tijd is voor het Eurovisiesongfestival.
AP heeft een verhaal over wederkerig hulpbetoon van vijanden die misschien toch al niet zo vijandig tegen elkaar waren als de bedoeling was van degenen die Joegoslavië wilden slopen.

Illustratie: tram in Sarajewo. In de oorlogstijd zwaar symbolisch geladen: hij kon jaren niet rijden.

Geen opmerkingen: