01 februari, 2012

Sarphatipark


Uit de foto's op het weblog zou je haast afleiden dat het hier om een bos gaat, en een gedeelte ervan is tot "eetbaar bos" veranderd door omwonenden.

Het Sarphatipark is een tamelijk klein stadspark in de Amsterdamse wijk De Pijp, een buurt die toch al nooit rijk bedeeld is geweest met openbaar groen. Of de altijd terugtredende overheid het zodanig heeft laten afweten dat de buurt het werk zelf ter hand neemt, ik weet het niet, maar het weblog en de verslagen en foto's maken mij wel blij.
En dat terwijl het inderdaad om een park gaat waar ik omheenloop of -fiets en nooit doorheen.
Als het echt weer (voor-)lente is in deze streken zal ik zelf verslag geven.

Geen opmerkingen: