24 mei, 2011

Was Jezus anarchist?


Alexandre Christoyannopoulos mag dankzij zijn dissertatie de ambassadeur van het christen-anarchisme, misschien wereldwijd, heten.
Persoonlijke omstandigheden en onrust hebben mij de afgelopen tijd verhinderd zelf een beschouwing over de twee boeken, aan een waarvan ik zelf direct heb meegewerkt (aan het nadere indirect, als voetnootaandrager), te schrijven.
Wie weet wordt het op dit punt anders nu.

Hier is zowaar een interview met hem op de blogsite van de BBC. Was Jezus een anarchist? Alex vindt dat er wel wat voor te zeggen valt, ik ben steeds geneigd mij op dat punt op de vlakte te houden. Het woord "anarchist" is te recent-historisch beladen en het zou een etikettering met terugwerkende kracht zijn.
Jezus als voorganger op het pad der anarchie: akkoord.

Geen opmerkingen: