22 mei, 2011

Kapitalisme: 404


Beeld van de vroege morgen op Puerta del Sol, Madrid, 21 mei 2011.
Het komt niet uit de lucht vallen, neen, maar allengs krijgt een initiatief een aparte dynamiek.
Het gaat er de komende dagen om enerzijds de mobilisatie levend te houden, anderzijds terug te gaan naar het "kleine" lokale niveau waar de veranderingen teweeggebracht moeten worden.

Geen opmerkingen: