09 maart, 2011

Wethouder Van der Burg (Paars Plus), een integer mens


Om allerlei redenen, die u ook wel kunt bedenken hoop ik, wilde ik dat ik geen aandacht hoefde te besteden aan een quango met de geur van corruptie om zich heen als Osira.
Grote woorden? Ach, in Nederland heet het nooit corruptie, maar meiert men wat over "schijn van belangenverstrengeling", of "schijn van belangenconflict", waarbij de ontkenning al besloten ligt in de keuze voor het woord schijn.
De wethouder in Amsterdam die het in opspraak geraakte Osira zou moeten onderzoeken doet dit niet. Deze weigering heeft er niets mee te maken natuurlijk dat deze Van der Burg eerst directeur bij... Osira is geweest. Zo zijn onze manieren.

Ik heb al onverwacht veel reacties gekregen uit hoeken waar ik ze wellicht nooit zou krijgen hier (twitter, commentaar van een bloggende Osira-ingezetene), ontroerend, ook wel hartverwarmend en moedgevend.
Ik krijg er mijn moeder niet mee terug, maar we kunnen er voor strijden dat anderen wel behoorlijk behandeld worden. Een vleugje Revo2011 voor Nederland misschien.

Osira ziet de bui al hangen en heeft een zichzelf schoonpratend reclameblog geopend. Mijn goede vriend Cornelis reageerde op deze passage op dit weblog, een link ernaar bespaar ik mijzelf en u ook.

OsiraGroep erkent dat er problemen zijn. Maar de wijze waarop de SP en sommige media het onderwerp (ouderen)zorg aanpakken is ongenuanceerd. Een gebeurtenis of verhaal van één persoon wordt opgepakt en uitvergroot om zo snel te ‘scoren’. Helaas kun je daar als organisatie weinig aan doen. Waarom geen aandacht voor de bovenliggende problematiek?


Waar gehakt worden vallen spaanders, nietwaar. Waar ken ik die reactie van? Cornelis schreef dit, en na een dag in de moderatiewachtkamer gelooft hij het wel, hij stuurde mij zijn reactie op:

Een gebeurtenis of verhaal van één persoon wordt opgepakt en uitvergroot

Hoeveel zieken en doden tellen dan wel voor u? Gaat het pas bij forse aantallen gelden?

De tijd en het geld die voor deze propagandasite worden uitgetrokken kunnen anders besteed worden, lijkt mij zo.


Ik heb het onsmakelijke portret uit het publieke domein gevist, het zou ook een foto hebben kunnen zijn van een van de zware jongens die een dreigende houding moesten aannemen namens Osira tegen mij, maandag 7 maart.

Aanvulling

Ruim een uur nadat deze post is verschenen en al snel is rondgetwiet is het commentaar van Cornelis plotseling wel geplaatst. Evenwel zonder link erin, hoewel dit volgens de Wordpress-aanwijzingen op de site als mogelijkheid wordt genoemd.

Geen opmerkingen: