21 maart, 2011

De planning bij Osira


Dit schilderij is van de door de Osirafirma geroofde eigendommen van mijn overleden moeder weer opgedoken.
Het mocht nog even poseren op de schoorsteenmantel van het leeggehaalde huis. Hangen was te ingewikkeld.

"Contactpersonen" van de firma Osira hebben deze brief kunnen ontvangen, naar verluidt:
Geachte meneer of mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat u cliënt of contactpersoon van een cliënt van Osira
Amstelring bent.

Vandaag hebben wij van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een slecht bericht
gekregen. De inspectie vindt dat zorgmedewerkers zich goed inzetten en dat ons
Handboek Kwaliteit klopt. Maar de Inspectie ziet ook veel verschil tussen theorie en
praktijk. De inspectie gaat daarom alle locaties van Osira Amstelring de komende
zes maanden kritisch volgen. Of zoals de Inspectie het noemt: de locaties zijn
'onder verscherpt toezicht gesteld'. Voor U, uw familie en mantelzorgers is het
verscherpte toezicht uiteraard slecht nieuws. Wij betreuren dan ook zeer dat deze
situatie is ontstaan. Net als de Inspectie vinden wij goede zorg aan onze cliënten
het allerbelangrijkste is. We gaan daarom direct aan de slag om gewenste
verbeteringen te realiseren.

Via deze brief willen wij u informeren over onze maatregelen. Hoe gaan we de
kwaliteit verbeteren? Wat betekent dat voor u? Bij wie kunt u terecht voor vragen?
Deze onderwerpen komen in hieronder aan bod.

Wat gaat u er van merken?

U zult geen enkele hinder ondervinden van het verscherpte toezicht. Wel gaat u iets
merken van de maatregelen die wij nemen om de kwaliteit van dienstverlening te
verhogen en uw verblijf in onze locaties aangenaam te maken.

Hoe gaan we de kwaliteit verbeteren?

Kern van het huidige plan van aanpak flexibiliseren en vereenvoudigen is de
organisatie vanaf de basis opnieuw op te bouwen. De zorgteams met hun direct
leidinggevende worden de kern van de organisatie. Elke locatie komt onder leiding
van een integraal verantwoordelijke locatiemanager. De uitvoering wordt waar
nodig ondersteund door gespecialiseerde ondersteunende diensten.

Daarnaast is Rob van Dam aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur. De
heer Van Dam heeft eerder goede resultaten gehaald met soortgelijke verbeter-
trajecten. De heer Moeskops blijft lid van de Raad van Bestuur.


Natuurlijk heeft volkomen volgens het protocol mijn zuster dit epistel niet hoeven ontvangen.
"Wij hebben ook onze planning", zei "manager" Luciana M. zo fijnzinnig, 7 maart jongstleden, en overeenkomstig deze planning was mijn moeder overleden.

Geen opmerkingen: