06 januari, 2011

Nachtschade en gezonde grond


"De grond gaat dood" verkondigt een site in de geest van Slavoj Žižek, ook nog verbonden aan Longo maï. Anderhalf jaar geleden moest ik enthousiaste bezorgde jongere anarchisten voor mijn gevoel beschermen tegen nodeloze aantijgingen over wat praten over grond of bodem met zich meebracht.
Ik doe wat termen in de zoekmachine en beland binnen de kortste keren in de wat duistere hoek van aanpalende gewesten van het christen-anarchisme: Natuurgeneeskunde en (zelfde winkel in Soest, de plaats waar Felix Ortt het langst gewoond heeft) "mijn leermeesteres Mellie Uyldert".

Mellie Uyldert. Mijn Nijmeegse lief had wat boekjes van haar op het plankje boven haar bed. Ik had geen behoefte mijn geliefde er over terecht te wijzen, vertrouwde maar op haar eigen inzicht. Daar ga ik for auld lang syne niet op afdingen.

Uylderts naam kwam ik tegen bij de Praktisch-Idealisten Associatie, in de redactie van het blad Regeneratie, die zij voerde met anderen met nogal duidelijk joodse namen. Ik vond het niet nodig hier verder commentaar bij te leveren. Uyldert is en blijft een niet zo heilzame steen des aanstoots. Al is het maar omdat zij zich er op beriep de eerste wetenschappelijke astrologe van Nederland te zijn.
In mei 2009 is zij overleden, zij is hier niet uitgeluid. Ze was in haar honderdeerste levensjaar. Zij was de dochter van een bepaald niet algemeen geliefd onderwijzeres aan de Humanitaire School in Blaricum, de connectie met het christen-anarchisme is er op deze manier, naast de verwante PIA.

Ik had er net zo goed over kunnen zwijgen maar eerlijk zou dat ook niet zijn. Dit volsta nu.

Geen opmerkingen: