07 januari, 2011

De Middellandse Zee in brand


De mediterrane wereld staat in brand. Vanuit het benepen Nederlands mediaperspectief onzichtbaar of onbelangrijk, maar in Italië met zijn studentenopstand, in Griekenland met zijn algemene arbeidersopstand, vanuit Portugal, Spanje en Frankrijk ziet het er anders en eender uit: de opstanden in Tunesië en Algerije (nieuw!). Aan de zuidkant gaat het om de forse prijsverhogingen die worden doorgedreven, maar wat is eigenlijk het verschil met de noordkant?

Geen opmerkingen: