16 augustus, 2010

Vanaf de operatietafel


(A)ls iedereen probeert er beter aan toe te zijn
is niemand er beter aan toe.
Iedereen zou rijk zijn
als niemand probeerde rijker te worden
en niemand zou arm zijn
als iedereen probeerde de armste te zijn.

Peter Maurins Pleidooi voor Utopia. Maurin wilde altijd graag geweten hebben dat hij de kerkelijke orthodoxie aanhield. Hij zal dit citaat uit Epistula de divitiis (Brief over de rijkdom) hoogstwaarschijnlijk niet gekend hebben.
Als je de rijke kwijtspeelt zul je geen arme kunnen vinden. Laat geen mens meer hebben dan hij werkelijk nodig heeft en iedereen zal zoveel hebben als zij nodig heeft, want de weinigen die rijk zijn zijn er de reden van dat er zovelen arm zijn.

Een citaat uit genoemde brief, geschreven door een naamloze volgeling van Pelagius (Morgan), een Britse monnik van tussen 360 en 420. Pelagius is op het Concilie van Efeze tot ketter verklaard. Zijn fout was dat hij volmaaktheid eiste van de gelovigen en het recht van staat en Kerk tot besturen, tot oordelen en straffen ontkende.

Een waarachtig wegbereider van het christen-anarchisme, zoals Richard Fitch in Religious anarchism overtuigend uit de doeken doet.
Meer hierover later D.V.

Geen opmerkingen: