06 augustus, 2010

Gedenken


De genocide waarmee de afgelopen eeuw begon: de Herero en Nama(qua) van wat nu Namibië heet, beschreven in Morel's Black man's burden en hier verklaard voor de televisie (en in verder historisch perspectief geplaatst).

*


Er zijn zowaar nieuwe foto's ontdekt van Hirosjima, een dag later. Zij zullen spoedig tentoongesteld worden. Wat mij trof in de beschrijving was de vermelding van een ontspoorde tram. Trams - ze horen zo bij het normale stedelijk leven in de twintigste eeuw.
Maar wat is de normaliteit van de eeuw?

1 opmerking:

Peter Mouve zei

Edmund Dene Morel was ook de man die het schrikbewind van koning Leopold II van België in de toenmalige Congo-Vrijstaat aan de kaak stelde. En op instigatie van hem schreef Mark Twain zijn King Leopold’s Soliloqui en Arthur Conan Doyle zijn The Crime of the Congo. Allemaal te vinden op www.verbodengeschriften.nl