18 augustus, 2010

Schreeuwen zonder gehoord te worden


In verband met de vorige post moge ik verwijzen naar de site die - naar eigen mededeling - nog onder constructie is, en die gewijd is aan Lau Mazirel, onvermoeibaar strijdster tegen "zigeuner"-discriminatie.
Schreeuwen zonder gehoord te worden.
(Treurig te vernemen dat haar zoon, Henri Hartog, nog eerder dan zij gestorven is; ik heb hem als eerstejaars ontmoet en al snel uit het oog verloren).

Geen opmerkingen: