27 september, 2007

Blij met een dooie koe?


Als de berichten over Burma de commerciële media halen en er hierin plotseling vermeld wordt dat de monniken en anderen in Burma de straat op gaan voor economic reform is er reden voor ernstige argwaan. Als Bush het in Assemblee van de Verenigde Naties plotseling over Burma heeft is er iets mis. Als Brown het er op zijn partijconferentie over heeft is het duidelijk dat de aaseters op de loer liggen.
De mensen in Burma wagen hun leven niet voor de vrijheid om in sweatshops te werken en voor keteneetgelegenheden met dooie stukken koe. En Burma heeft nog onbekende maar wellicht grote olie- en aardgasvelden waarop niet alleen China het oog gericht houdt.
De economische hervormingen waarvoor de Burmezen hun leven wagen houden zeker iets anders in. Een authentieke eigen omwenteling kan alleen slagen als (een deel van) het leger weigert op de ongewapende demonstranten te schieten of deze met geweren af te tuigen. Maar vooralsnog is het afwachten of de beweging niet weer geïntimideerd wegebt.

Geen opmerkingen: