06 september, 2007

Monniken als oproerkraaiers


The soul of a people, een lofzang op het Burmese boeddhisme van Harold Fielding Hall - herdrukt in Thailand en nog beperkt leverbaar - en vertaald door Felix Ortt als De ziel van een volk door H. Fielding. Het is een oriëntaliserende lyrische schets van de vredelievendheid van een volk dat inmiddels vertrapt werd door de Britse kolonialen (ook dat beseft Fielding). Bedelende monniken die rijkelijk voorzien worden door de bevolking waaruit zij tenslotte voortkomen: men is maar een bepaalde periode monnik.
Mijn kennismaking met deze lyriek vond plaats na de opstand en de bloedige onderdrukking ervan in 1988. Hoezo, zachtmoedigste volk ter wereld?

Hoe het ook zij, er broedt beslist weer opstandigheid in Burma dezer dagen. En opvallend zijn de berichten over monniken in Pakokku die demonstreren tegen het regime en die met schoten in de lucht uiteengedreven zijn. De huidige opstandigheid in Burma heeft als aanleiding een probleem dat wereldwijd een rol zal gan spelen: forse stijging van brandstof- en [als gevolg hiervan] van voedselprijzen.
De bedelnap moet wel gevuld kunnen worden...
Het is nog te vroeg om te beoordelen of deze nieuwe ronde van verzet een nieuw "1988" wordt.

Geen opmerkingen: