03 september, 2007

Mijn Nijmegen...


Van de site van Museum Valkhof:

Seventies in Nijmegen, 10 krejatieve aksiejaren

Vanuit een sluimerend bestaan als middelgrote provinciestad wordt Nijmegen als een Doornroosje door de tijdgeest van de jaren zeventig wakker gekust. In besloten kring broeit van alles, er ontstaat een creatieve energie bij allerlei groepen. De vrouwenbeweging, het feminisme, de flikker- en pottenbeweging, alternatieve woonvormen, new age en het politiek activisme onder studenten nemen al snel een hoge vlucht. Ook het katholieke erfgoed wordt door de vernieuwingstheologen flink opgeschud.

Een Vietnam-aksiewand, films over het Nijmeegse studentenprotest, video-interviews met o.a. Koos van Zomeren en Paul Scheffer, maar ook pamfletten en affiches, (kunst)objecten en een spirituele ruimte zorgen voor een feest der herkenning.

Tegendraadse universiteitsstad

Meestal wordt het imago van Nijmegen vooral bepaald door de groene ligging en het onverslijtbare etiket van de gezellige Wandelvierdaagse. In de tentoonstelling staat de gedrevenheid en creativiteit van een tegendraadse universiteitsstad in een turbulent decennium centraal. In menig opzicht kan Nijmegen in de jaren zeventig worden beschouwd als ‘modelboerderij’ voor de rest van Nederland. De expositie geeft een kritisch beeld van een stad en een mentaliteit, van creatieve cultuur en tegencultuur die veel dynamiek en bewustzijn hebben opgeleverd.

Experiment, democratisering en politisering

De Waalstad stond landelijk bekend vanwege het experiment, democratisering en politisering. De sfeer was geëngageerd en bevlogen, vaak met een ludieke inslag. In koor werden protestliederen gezongen tegen de Vietnam-oorlog en de kernenergie. Folkmuziek, jeugd- en straattheater waren geliefde cultuuruitingen. Poppodium Doornroosje, vrouwencentrum De Feeks, Tejater teneeter, Café De Plak, het Filmhuis, politiek-cultureel centrum O’42, straatmuziekgroep Kladderadatsch, de Antiautoritaire krèche, de Gastarbeidwinkel en de Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN); het zijn slechts enkele van de vele beeldbepalende initiatieven uit de Nijmeegse jaren zeventig.

Geen opmerkingen: