01 december, 2018

De Kerk profetisch in actie

Maar sinds de Friedensgebete die
in 1989 de val van de Muur inluidden staat voor mij onomstotelijk vast: wil de kerk concreet laten zien waar zij
voor staat en wil zij relevant zijn voor hedendaagse mensen, dan moet zehaar verkondiging niet alleen mondeling doen, maar de daad bij het woord voegen. Dan moet zij zich actief midden in de samenleving plaatsen en vooroplopen in het verzet tegen onrecht, juist in maatschappelijk-politieke kwesties.
Dit kerkasiel dwingt mij daarom om de stoute schoenen aan te trekken en de Nederlandse kerken op te roepen: leg de oude leus ‘in de wereld, maar niet van de wereld’ nou eindelijk eens bij het grofvuil en steek, in navolging van Jezus, concreet, relevant en profetisch
de handen uit de mouwen!

- Axel Wicke van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage, in de Linker Wang.
Een nonstop-kerkdienst sinds eind oktober gaande, ter hulpe van het gezin Tamrazyan.
Zo gauw het technisch mogelijk is zal ik over mijn bijdrage eraan berichten.

Geen opmerkingen: