20 december, 2018

Nu sijt wellecome

Misschien moet ik mij wekelijks opladen, daar in Den Haag in de Bethelkapel. Zaterdag 8 december was ik er weer, nu niet als voorganger maar als toehoorder, speciaal om te vernemen hoe anarchistische Hegelspecialist Harm van der Gaag de verkondiging zou doen.
In die Haagse Kapel is sinds 26 oktober een onafgebroken kerkdienst aan de gang, terwille van het Armeense gezin Tamrazyan. Het heeft tot drie keer toe van de rechter te horen gekregen dat men mag blijven, en steeds ging de VVD-staatssecretaris in beroep, want het "kinderpardon" heeft aanzuigende werking. Zo noemen ze dat. En terwijl ik nog nadacht over wat ik zou schrijven over die zaterdag zijn twee in Nederland geboren jongens gedeporteerd naar Oekraïne.

Die kapel in Den Haag is het epicentrum van wat met recht een opduikende Kerk mag heten, een maatschappelijk relevante Kerk, die dan ook prompt genegeerd wordt door het regime van twee protofascistische partijen (waarvan een nog het woord "christen" in zijn naam draagt), een geheelnikspartij en een tribalistisch-christelijke. Tot die laatste behoort evenwel desgevraagd Hayarpi, de oudste dochter van het gezin van Armeense afkomst: vrijgemaakt gereformeerd. Veel Nederlandser zal het niet kunnen. Intussen zijn vrijwel alle denominaties van de Nederlandse christenheid langsgeweest en voorgegaan.

Publiciteit van over de hele wereld maakt niet uit voor het regime dat het oog van diezelfde wereld op zich gericht zal weten als het eer in slaagt deze mensen alsnog te deporteren omdat de Geest alsnog vertrokken is uit de kapel aan de Thomas Schwenckestraat in Den Haag. Bezoek, dag en nacht, welkom, financiële bijdragen ook:

NL83INGB0009516845 t.n.v Stek Den Haag onder vermelding van: Kerkasiel

Terug naar die zaterdag de achtste december. Harm van der Gaag verraste mij in ieder geval door een dienst in herkenbaar katholieke stijl ("God kom mij te hulp, Heer haast U mij te helpen") die oud-katholiek bleek te zijn. Hier de teksten van die zaterdagmiddag. Anarchie is orde, en dus ook een ordelijke dienst. En de verwijzing naar de hemelse wijn via de bruiloft in Kana sloeg een brug naar de islam, in ieder geval de soefidichters die de hemelse wijn bezingen.
Een twiet als illustratie.


Geen opmerkingen: