04 juli, 2017

Wuwei - niet zomaar nietsdoen

Inleiding taoïstische filosofie - leven vanuit niet-doen is een bundel artikelen van vier verschillende auteurs, waaronder een beschouwing over de nieuwst mogelijke tekstkritische benadering van de Daodejing.
Wuwei, niet(s) doen, is natuurlijk niet zomaar niet(s) doen. Het is hier aardig samengevat in een aankondiging van een lezing die niet is doorgegaan:

Vaak wordt er ten onrechte gedacht dat [wuwei] slaat op passiviteit, onverschilligheid of fatalisme, terwijl het juist is verbonden met levensvreugde, openheid en spontaniteit. In deze lezing gaan we op zoek naar de diepere betekenis van wuwei, en wat het eventueel zou kunnen betekenen voor het alledaagse leven in de moderne tijd, ofwel: wat kan het betekenen voor jouw leven?

Voor wuwei is ook wuxin, leegheid van hart of geest, vereist. Dit klinkt dan wel naar vroege christelijke mystiek. In ieder geval biedt Eckhart een raakpunt.

- Michel Dijkstra (red.), Inleiding taoïstische filosofie - leven vanuit niet-doen. Leusden: IVSW, 20163. 184p., €14.95

Geen opmerkingen: