16 juli, 2017

Censuur? Anti-semitische complottheorie aanbevolen en ontkend!

- door Joke Kaviaar -

Afgelopen week kwam mij onder ogen dat website De Lange Mars, waarvoor ik een interview heb gegeven naar aanleiding van het uitkomen van mijn bundel VUILE WAPENS SCHONE HANDEN, niet een gewone linkse alternatieve website blijkt te zijn. De website laat namelijk ook de anti-semitische complotdenker Robin de Ruiter aan het woord.

Maar dat is nog niet alles. Rob Vellekoop, beheerder van de website, is zonder overleg mijn bundel op zijn website gaan verkopen na er 'voor vrienden' aan aantal te hebben afgenomen. Daar zou ik geen problemen mee hebben, ware het niet dat in de zijlijn het boek 'De 13 Satanische bloedlijnen' van diezelfde Robin de Ruiter wordt verkocht.
Om deze redenen stuurde ik een mail naar Rob Vellekoop waarin ik hem verzocht het interview, de boekverkoop en andere artikelen van en over mij te verwijderen en publiceerde deze mail op facebook met als doel duidelijkheid te verschaffen over mijn stellingname hierin en om andere activisten te waarschuwen. Ik wil pertinent niet op dezelfde website gevonden worden als deze Robin de Ruiter. Als je ruimte biedt aan dit soort figuren is dat net zo kwalijk als wanneer je ruimte biedt aan lieden als Constant Kusters van de NVU, Edwin Wagensveld van Pegida, of Wilders (PVV) of Baudet (FvD). Zo normaliseer en legitimeer je hun gedachtengoed en daarvan wil ik dus geen deelgenoot zijn. Het is allemaal niet zo ingewikkeld: je gaat toch ook niet samen demonstreren met fascisten?

Mijn verzoek om verwijdering werd botweg geweigerd. Het is “geen anti-semitisme” en dat verzoek is “censuur”, luidde kort samengevat het antwoord. Na even aandringen werd alsnog het interview verwijderd, maar bleven recensie en boekverkoop staan want dat ook nog weghalen, dat is toch echt censuur. Ik reageerde nogmaals en even dacht ik een soort van dialoog per e-mail op gang te hebben gebracht en dat de man met wie ik alweer maanden geleden in een Utrechtse kroeg een interview zat te doen onder het genot van een glas verse muntthee, vatbaar zou zijn voor mijn bezwaren. Intussen namen Doorbraak en Krapuul mijn gepubliceerde brief aan Rob Vellekoop over. Deze reageerde nog eenmaal, nu om mij te zeggen dat ik star zou zijn en mijn ideeën in twijfel zou moeten trekken. Dat zegt dus degene die weigert op zijn minst om vraagtekens te zetten bij de anti-semitische complotonzin van Robin de Ruiter.

In een ultieme poging het gelijk te halen verscheen vandaag een artikel op De Lange Mars, met een foto van een man met duct-tape op zijn mond, getiteld: “Kaviaar beschuldigt De Lange Mars van anti-semitisme”. Die kop is zo ongeveer het enige juiste aan het artikel. Prettig. Zo kan er in elk geval geen misverstand over bestaan. Het pathos van de foto zou daarbij lachwekkend zijn als het niet over zulke serieuze zaken ging want hiermee is geenzins de kous af. Dat Vellekoop zelf mijn verwijt aan hem publiceert is natuurlijk mooi maar nog jaren na vandaag zullen mensen wanneer zij op deze website de recensie van mijn bundel lezen, of deze daar willen bestellen, direct ernaast reclame zien voor een anti-semitisch boek en dat is ronduit smeerlapperij. Zo word ik gebruikt voor de verkoop van dit soort vuil en daar pas ik voor.

Censuur heet dat dus, dat ik daarvoor pas. Het merkwaardige is dat Rob Vellekoop eigenlijk best wel weet wat echte censuur is, getuige het artikel “Justitie legt steeds vaker activisten het zwijgen op”. Censuur, dat is de staat die mensen oppakt en vervolgt. Dat is de staat die in december 2011 mijn website volledig offline haalde. Dat is de staat die me nog steeds dreigt twee maanden vast te zetten wegens 'opruiing' en me ook liet veroordelen wegens smaad omdat ik bouwbedrijf De Vries en Verburg ervan beschuldig een gezinsgevangenis te hebben gebouwd voor het deporteren van vluchtelingengezinnen.
Vellekoop noemt nog meer voorbeelden van censuur in het artikel. Allemaal zaken die volgens Vellekoop dus op een lijn te stellen zijn met mijn verzoek om niet in verband te worden gebracht met de anti-semiet Robin de Ruiter.

Ik citeer uit het klaagartikel waarin hij schrijft dat ik De Lange Mars zou willen censureren:
“De Lange Mars geeft een podium aan andersdenkenden, maar verschaft dit niet aan antisemieten. Het is een podium dat de kritische geest wil stimuleren in de richting van een vredelievende samenleving met gelijkwaardigheid.
Indien De Lange Mars het idee zou hebben dat Robin de Ruiters boek (13 Bloedlijnen) antisemitisch is dan zouden we het direct van onze site verwijderen.”

Ik zou hier uitvoerig in kunnen gaan op de (met 'ja' te beantwoorden) vraag of Robin de Ruiter een anti-semiet is, maar dat is naar mijn idee al zeer terzakekundig gedaan door Doorbraak, lees hier maar: “Christenfundamentalist gelooft in complot van Satan en joden”.
Daaruit verklap ik vast dit citaat: “De Ruiter suggereert verder dat Hitler bij de Rothschilds zou hebben behoord, waardoor de joden dus uiteindelijk zelf medeverantwoordelijk zouden zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de shoah. Voor zijn boeken raadpleegt De Ruiter ook het beruchte antisemitische verzinsel 'De protocollen van de wijzen van Zion'”.
Vellekoop heeft dit artikel intussen gelezen en broedt op een tegenartikel om dit alles nogmaals te ontkennen.

Vellekoop vervolgt zijn klaagzang met:
“Wij schrijven over allerlei mensen, niet alleen over Joke Kaviaar. Dat is ons recht, op die manier uiten wij onze vrije mening. Ook Joke kan ons niet beletten te schrijven over de onderwerpen die wij kiezen, ook niet als zij vindt dat dit conspiracy theorieën zouden zijn. Wij accepteren van niemand enige vorm van CENSUUR. Daarom hebben we ervoor gekozen het artikel over haar activisme op De Lange Mars te handhaven.”
Right. Dit komt dus neer op digitaal misbruik van mijn persoon, mijn gedachtengoed en mijn werk. Als je vindt dat dit je recht is, dan vind je het dus je recht de mening van een ander te bedoezelen. En zeer letterlijk: mijn poezie te misbruiken. Je kunt de tekst van 'Fascisten! Pas op!' in de recensie lezen en als je dan even naar de rechterkolom kijkt 'De 13 satanische bloedlijnen' “aanbevolen” zien.

Hoeveel absurder kan het? Het is mijn recht, op mijn beurt, om me daarvan met klem te kunnen distantieren. Alleen kan ik dat hier wel roepen, maar zolang Vellekoop niet voldoet aan mijn verzoek om op te houden met mij te misbruiken voor zulke propaganda, blijft dit tot in lengte der dagen zo staan. Het internet vergeet niets. En wie is de volgende die in de val trapt, misschien wel juist omdat er ook iets van mij op staat? Dat is nu precies het probleem met dit soort websites die je door de bomen het bos niet meer laten zien en daartussen geniepig dit soort propaganda verstoppen.

Het zou beter zijn indien De Lange Mars helemaal ophoudt met anti-semitisme te promoten, aangezien dit net als fascisme en racisme geen mening is maar een misdaad. Dat dient uitgevaagd, verwijderd en vernietigd te worden. Dat dient zeker niet met het excuus van vrijheid van meningsuiting te worden “aanbevolen” naast een recensie van mijn werk (voor de duidelijkheid, dit is wat hij noemt: 'artikel over haar activisme') of dat van een andere nietsvermoedende anti-fascist of anti-racist.
Vrijheid van meningsuiting? Zeg dat tegen groepen mensen die als zondebok worden aangewezen. Vellekoop weet toch ook hoe het met zes miljoen joden is afgelopen? Vrijheid van meningsuiting? Dat is dezelfde rotsmoes als die van eerder genoemde Kusters, Wagensveld, Wilders en Baudet.

Conspiracy theorieën. Er zijn er zoveel van. Ze zijn allemaal even grotesk en misleidend en die van Robin de Ruiter is ronduit schadelijk en gevaarlijk en het is bloedzonde dat mensen zich met fantasieën bezighouden in plaats van de werkelijke vernietiging door het kapitalisme onder ogen te zien. Niks geen joods complot, maar een stelsel van (neo-)koloniale fundamenteel racistische en nationalistische machtswellustelingen en geldwolven die er baat bij hebben om wereldwijd de bevolking te controleren en uit te buiten. Lieden die geld verdienen aan wapenhandel en grenscontrole, aan gevangenissen en milieuvernietiging en zo kan ik nog doorgaan. De broodnodige strijd hiertegen verdient al onze aandacht. Internationale solidariteit met oorspronkelijke bewoners van bezette grond en met vluchtelingen en migranten. Wie een website beheert die 'De Lange Mars' heet, zou zich moeten realiseren dat die mars vooral zo lang wordt doordat we voortdurend worden afgeleid van datgene waar we eigenlijk mee bezig willen zijn.

Rob Vellekoop, stop met die vuile propaganda en sluit je daadwerkelijk aan bij de (anti-fascistische) strijd in plaats van alleen maar valse lip-service te verlenen.

Ps. voor de liefhebbers van mijn werk: je kunt de bundel ook via bol.com bestellen rechtstreeks bij uitgeverij Troje. Dan ben je inclusief verzendkosten ook nog anderhalf euro goedkoper uit dan bij Rob Vellekoops De Lange Mars. Maar belangrijker nog: zo verleen je geen goedkeuring aan het eveneens verkopen van de anti-semitische uitwerpselen van Robin de Ruiter.

Geen opmerkingen: