04 mei, 2016

Zweedse korhoenders moeten voor Nederlandse spelen

Kunnen kunst en vliegwerk het korhoen behouden voor Nederland, meer bepaald voor Salland? Altijd, als je er bij zegt dat "de economie" er nmiet onder mag lijden. De natuur is maakbaar:

Verbetering van de natuur op de Sallandse Heuvelrug belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst. Dat heeft een positief effect op alle plant- en diersoorten. Zeldzame vegetaties, met bijbehorende insecten, vlinders, libellen, amfibieën en reptielen kunnen er dan weer leven, noodzakelijk voor het grootbrengen van de korhoenkuikens. Dat gaat niet van één op de andere dag. De natuur reageert langzaam op de herstelmaatregelen. Daar kan het korhoen niet op wachten. Nu er zicht komt op duurzame vergroting en verbetering van het leefgebied is besloten de komende jaren korhoenders bij te plaatsen om de periode te overbruggen die nodig is tot het Sallandse heidelandschap zich voldoende heeft hersteld. Want uit ervaringen uit het buitenland is bekend, dat eenmaal uitgestorven korhoender-populaties in het gebied niet meer teruggebracht kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een korhoenpopulatie die zich op den duur zelf in stand kan houden.

Dat deze maakbaarheid met zich meebrengt dat er jaarlijks vijfentwintig korhoenders worden ingevoerd uit Zweden, die blijkbaar geen toekomstperspectief hebben in Overijssel moet kunnen, zegt een gedeputeerde met de omineuze achternaam Maij. Inderdaad, dezelfde als degene die namens haar nauwelijks meer bestaande partijtje even het Amsterdamse vervoersbedrijf "zelfstandig" mocht maken. Hoe een achternaam en familie tot deskundigheid op werkelijk ieder gebied kan leiden.

Kan Lia van Dijk van de Partij voor de Dieren hier tegenop?
Wij vinden dat eerst de natuur en biodiversiteit moeten herstellen en dat het uitzetten van dieren voordat de natuurwaarden hersteld zijn de omgekeerde weg is. Dat betekent dat de stikstofuitstoot drastisch dient te worden verminderd en dat inkrimping van de veehouderij, als grootste uitstoter van stikstof, daarbij onvermijdelijk is. Ook zijn wij van mening dat toerisme en economie geen redenen moeten zijn om dieren in de natuur uit te zetten, en al helemaal niet als die dieren ten dode zijn opgeschreven door het ontbreken van voldoende insecten als voedsel.

Of de "voorraad" korhoenders in Zweden zo groot is dat dit "houdbaar" gedaan kan worden horen we niet.

Geen opmerkingen: