02 mei, 2016

Visarend broedvogel in Nederland

Het is eigenlijk al zo bijzonder dat de zeearend in Nederland broedt sinds enige jaren. Nu is de visarend ook een officiële broedvogel geworden:

De boswachters van de Biesbosch hebben goede hoop dat dit jaar voor het eerst ooit in ons land een visarend (Pandion haliaetus) in Nederland gaat broeden. Sinds 2014 overzomerden er meerdere exemplaren in Nationaal Park De Biesbosch, en bouwde ze diverse nesten, maar tot broeden is het tot op heden nog niet gekomen. De afgelopen weken zagen boswachters echter voor het eerst in het gebied dat de vogels paarden. Er is nestbouw en er zijn gevechten in de lucht gezien. Het zijn zelfs twee paartjes.
Bron
Het is niet bekend of de visarend vroeger ook in wat nu Nederland is gebroed heeft, al lijkt het wel waarschijnlijk.

Geen opmerkingen: