29 juli, 2015

Via het glas of de fles de feodaliteit in


Spreekster noemt wat opmerkelijke redenen voor de Engelse (Britse?) behoefte zich buiten bewustzijn te drinken, in het verlengde van wat ik jaren her met Peter Marshall heb besproken.
Maar het klasse-aspect blijft buiten beschouwing. Rijkaards schommelen de goot niet in, hun misbruik blijft buiten de openbaarheid. Alcohol is het opium van het volk, het was het omstreeks 1900 al en het is het gebleven. En hoezeer het een klassekwestie is wordt uitgedrukt door de plannen van het Torylabregime om de kosten van behandeling van overmatig alcoholgebruik te verhalen op de drinkers v/m zelf. Alsof zij ooit uit de schulden zullen komen dan - dit zal dan ook de bedoeling zijn. Deel van de refeodalisering van "de samenleving".

Geen opmerkingen: