16 juli, 2015

Hoe de slavernij gesubsidieerd werd

En het geschiedde in die dagen waarin een Europees land aan dezelfde schuldenketting werd gelegd als menig land "in het Zuiden", ongeacht de uitdrukkelijke wil van de kiezers in dat land, en een aantal jaren na het grote uitdeelfeest aan de banken van 2008, dat de in haar voortbestaan bedreigde BBC mocht ingaan op de verborgen geschiedenis van de slavernij in Groot-Brittannië.

"De wet strekkende tot afschaffing van de slavernij van 1833 gaf achthonderdduizend Afrikanen formeel vrijheid. Tot dan waren zij wettig eigendom van Britse slaveneigenaren geweest. Minder bekend is dat dezelfde wet er in voorzag dat de eigenaren van deze slaven door de Britse belastingbetaler financieel schadeloos werden gesteld voor het verlies van hun "eigendom". De commissie die deze schadeloosstelling uitvoerde was het regeringsorgaan, ingesteld om de eisen van de slaveneigenaren te beoordelen en de verdeling uit te voeren van de 20 miljoen pond die de regering had gereserveerd om hen af te betalen. Dat bedrag besloeg 40% van de totale uitgaven van de regering voor 1834. Het komt nu overeen met 16-17 miljard pond.

De schadeloosstelling van Groot-Brittanië's 46.000 slaveneigenaren was de grootste subsidieverstrekking in de Britse geschiedenis tot de subsidiëring van de banken in 2009. De slaven ontvingen niet alleen niets, op grond van een andere bepaling in de wet waren zij gedwongen vijfenveertig uur per week onbetaald te werken voor hun vroegere meesters, gedurende vier jaar na hun vermeende bevrijding. Feitelijk betaalden de slaven een deel van de rekening van hun eigen vrijlating."

Bron.
Het project van University College London.

Geen opmerkingen: