24 juli, 2015

De hongerzweep die knalde in 1816

Het weer in Noordwest-Europa van dezer dagen is niet de aanleiding tot deze notitie - om precies te zijn, dat is de biografie van Proudhon die ik deze avond ter hand nam. In de jonge jaren van Pierre-Joseph was er hongersnood in het oosten van Frankrijk (Franche-Comté) waar hij geboren was en opgroeide. Niet alleen in het koloniaal behandelde Ierland en de Schotse Hooglanden, ook elders in Europa knalde de hongerzweep nog tot ver in de negentiende eeuw. In het midden van de zomer van 1816 sneeuwde het, het jaar gold als een jaar zonder zomer - en geen zomerweer betekende geen oogst, dure levensmiddelen door schaarste en dus honger. Dood, emigratie, proletarisering. In het Wereldzuiden nog dagelijkse - eh - kost.

De honger in Zwitserland; de honger is een uitstekende materialistische verklaring voor oproer en opstand, zoals in Lyon, 1817.

Geen opmerkingen: