28 juli, 2015

Puerto Pobre

Griekenland wordt behandeld alsof het een Derdewereldland is - alsof Derdewereldlanden vanzelfsprekend zo behandeld mogen worden. Puerto Rico wordt sinds 1898 bezet gehouden door de Verenigde Staten en onafhankelijkheid is niet in zicht.
Een faillissement en het bijbehorende totale afbreken van publieke voorzieningen daarentegen wel. Onderwijs en gezondheidszorg zullen er aan moeten geloven van de bekende aasgieren. De bevolking trekt weg, het toerisme stort in en dus is uitverkoop en bezuinigen de voorgeschreven remedie. Waar dit naar toe gaat moet blijken.

Geen opmerkingen: