09 juni, 2015

Vrijheid, wat is dat? In elk geval geen recht!


- door Joke Kaviaar
 

Het is gedaan. De Hoge Raad heeft gesproken. Het vonnis van het gerechtshof van Amsterdam blijft staan: twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar vanwege mijn mening over het Neederlandse en Europese migratiebeleid, vanwege schrijven over repressie en staatsgeweld, vanwege mijn aanklachten tegen de opsluit- en uitsluit industrie, de corrupte en schijnheilige politici, de ambtenaren die 'alleen maar hun werk doen', vanwege het duidelijk maken van de noodzaak van effectief verzet.

Het is duidelijk: wie zijn of haar mond open doet, wie daden bij woorden bereid is te voegen, kan rekenen op vervolging. Het betekent dat de staat verzet vreest en ervoor beducht is dat de waarheid wordt blootgelegd, namelijk de waarheid dat 'vreemdelingenbeleid' apartheid is en dat racisme en vreemdelingenhaat in wetten zijn ingebed, institutioneel zijn en gewoon worden gevonden. Wie dat wil inzien, kan niet anders dan concluderen dat verzet geboden is, in welke vorm dan ook. En dus is de waarheid een bedreiging voor 'de democratie'.


Met het opleggen van deze voorwaardelijke straf met proeftijd heeft het OM een middel in handen gekregen om druk op me uit te oefenen om mezelf te censureren. Maar dat ben ik, aangezien staat en kapitaal nog altijd profiteren van oorlog en uitbuiting, allerminst van plan. Zolang mensen gedwongen worden hun thuis te verlaten om vervolgens nergens welkom te zijn en te worden opgejaagd, mishandeld, opgesloten en in hun bestaan bedreigd, zelfs te worden vermoord, blijft de noodzaak om op te roepen tot verzet en in actie te komen onverminderd aanwezig.

Ik heb sinds dit allemaal begon, met de inval, huiszoeking en arrestatie op 13 september 2011, al die jaren doorgeschreven. Mijn website is op 7 december 2011 door justitie offline gehaald aangezien ik weigerde de teksten waarvoor ik vervolgd werd van mijn website https://jokekaviaar.nl/ te halen. De website is weer online sinds 8 december 2011, een dag later, en er staat geen tekst minder op dan daarvoor. Justitie heeft al heel wat uit de kast getrokken om mij te dwingen mezelf te censureren en het enige dat zij hebben bereikt is dat de betreffende teksten juist verder zijn verspreid, en dat geldt ook voor alles wat ik sindsdien geschreven heb. Dus wat wil justitie nu gaan doen? Oh ja, DNA afnemen. Maar dat hebben ze, met deze veroordeling in de hand, ook al gedaan. Verder nog iets?

Hoewel deze zaak mij nu al bijna vier jaar achtervolgt, moet het intussen duidelijk zijn dat het justitie niet alleen om mij te doen is. De zaak is een testcase. Ik ben slechts een voorbeeld voor hen om te stellen, en met de huiszoeking werd een fishing expedition gehouden om meer te weten te komen over mijn contacten. De AIVD heeft de afgelopen jaren een aantal malen rapporten geschreven en in hun jaarverslagen voor 'asielextremisten' gewaarschuwd. Dat de AIVD daadwerkelijk actief werk maakt van het op de één of andere manier volgen van 'asielactivisten' blijkt uit de recente arrestatie van zeven mensen bij Kamp Zeist, welke werden beschuldigd van openlijke geweldpleging, vernieling en zelfs deelname aan een criminele organisatie en ruim vijf dagen werden vastgehouden. Hoewel de laatste aanklacht niet in de dagvaarding voor het proces van 20 juli (om 13.30 politierechter Utrecht) aanstaande is opgenomen, is het wel duidelijk welke kant dit op gaat. Dit is nog maar het begin. Als protest verzet wordt, verwacht dan repressie.
In het dossier van de zaak van de 'Zeister 7' zit een AIVD ambtsbericht en er lag politie klaar in de struiken. Er is hier een duidelijke parallel te trekken met de criminalisering en vervolging van dierenrechtenactivisten, ondersteund door de spionnen van de AIVD en ten behoeve van de AIVD. Immers, indien na een tip van de AIVD invallen en arrestaties worden verricht, levert dit ook voor die AIVD weer informatie op en zo raakt de cirkel rond.

Maar de repressie reikt verder en treft beslist niet alleen eerst dierenrechtenactivisten en 'asielactivisten'. Vrijheid van meningsuiting is niet bestaand. Dat laatste bleek wel toen op 15 mei vorig jaar mijn zaak voorkwam bij het Gerechtshof in Amsterdam. Er was die dag op de Dam in Amsterdam een protestactie tegen mijn vervolging. Posters met de teksten zouden worden uitgedeeld en geplakt. Maar de smeris greep direct in op het voorlezen, tonen en uitdelen van de teksten en arresteerde meerdere mensen. Twee van hen moeten nog voorkomen enkel en alleen omdat zij een poster met tekst toonden of uitdeelden.
Over de hele linie zien we dat demonstratievrijheden worden ingeperkt en dat mensen die opvallen worden aangepakt uit vrees voor hun mogelijke invloed. Zo denkt immers de staat: in termen van hierarchie. Er moeten leiders zijn, aanvoerders, ophitsers, en die kun je aanpakken.
Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie zijn holle begrippen. Ze raken aan steeds meer voorwaarden gebonden en er wordt steeds meer controle op uitgeoefend. Op dit moment worden groepen en individuen die in verzet komen tegen racisme, apartheid en vreemdelingenhaat zoveel mogelijk in hun vrijheden beperkt en dwars gezeten. Het klassieke 'eerst bespotten, helpt dat niet dan criminaliseren, en helpt dát niet dan vervolgen' is duidelijk herkenbaar.

Een duidelijk voorbeeld is het repressieve optreden tegen 'Zwarte Piet is racisme' activisten. Dacht men eerst nog door het ridiculiseren en hardhandig arresteren van enkele betogers in Dordrecht de strijd tegen de racistische blackface traditie de kop in te drukken, inmiddels is het duidelijk dat het verzet niet meer weggaat voordat Zwarte Piet voorgoed van het toneel is verdwenen. Vers in het geheugen ligt nog de massale arrestatie in Gouda vorig jaar. Weliswaar zijn de zaken van de 90 arrestanten kort geleden geseponeerd om de angel uit het verzet te halen, maar dat is slechts strategie. Het doel is die dag al bereikt: het verhinderen van een demonstratie. Vergeet bovendien niet de valse aanklacht tegen Kno'ledge Cesare die daar met veel geweld werd opgepakt. Hij heeft er zijn baan al door verloren. Ook hij wordt als zondebok gebruikt omdat hij kennelijk wordt gezien als aanstichter.

Maar ook dat is nog niet alles. Sinds de politiemoord op Rishi Chandrikasing op station Hollands Spoor ligt de racistische (Haagse) politie en diens racistische politiechef Musscher onder de loep en ook dit zint de autoriteiten niet. Iedereen weet intussen dat de smeris in de Schilderswijk excessief racistisch geweld gebruikt tegen inwoners van die wijk en te pas en te onpas ID bewijzen vordert en mensen ten onrechte arresteert, zelfs in het politieburo in elkaar slaat, omdat ze Marokkanen zijn of Moslims. Haastig laat men een rapport in elkaar flansen waarin dit alles wordt ontkend maar de inwoners van de Schilderswijk weten wel beter. Demonstraties hiertegen worden intussen ontmoedigd met intimidatie. Initiatiefnemers bedreigd. Er werd minstens eenmaal geprobeerd een informant te werven en tenslotte hoopt men dat het verzet weer doodbloedt. Juist gisteren werd een activist, Thomas van Beersum, gedagvaard wegens belediging omdat hij in een video op facebook de racistische korpschef Musscher van Den Haag een racist heeft genoemd. De zaak komt op 22 juni om 9 uur voor bij de politierechter in Den Haag. Ook dit is weer een voorbeeld van het vervolgen van mensen die de waarheid spreken.

Repressie zien we ook aan de arrestaties wegens 'majesteitsschennis', voorafgaand aan en tijdens de kroning, maar recent nog toen Abulkasim Al-jaberi aan het slot van zijn speech riep: “Fuck de koning”! Weliswaar trok justitie tenslotte de zaak tegen hem weer in, maar ook hier geldt: het resultaat werd met de arrestatie zelf reeds bereikt. Het intrekken van zulke veel stof doen opwaaiende strafzaken is daarbij niets anders dan een wortel die wordt toegeworpen om het maatschappelijk draagvlak voor de protesten tegen deze vormen van staatscensuur te ondermijnen: “Zie je wel? Je kunt wel zeggen wat je wilt hoor. Je mag heus wel demonstreren.”. Haastig wordt geroepen dat óók Wilders wordt vervolgd. Vergeten wordt dan echter dat daarvoor eerst de massale aangifte van honderden mensen nodig is geweest vanwege diens 'Minder minder' uitspraak, en dat in een eerder proces tegen hem het OM vrijspraak eiste. De arrestatie en vervolging van activisten uit het linkse politieke spectrum is daarentegen altijd op initiatief van politie, justitie en de AIVD. Overigens wil ik hierbij opmerken dat ik de inzet van strafrecht tegen welke mening dan ook per definitie van de hand wijs. Niet omdat ik het eens ben met gevaarlijke volksmenners als Wilders of zijn racistische hetze vind moeten kunnen, maar omdat ik vind dat deze door actief tegengeluid en -actie moet worden bestreden, door de mensen, door ons, zelf. Laat je het aan justitie over, dan zal justitie altijd het resultaat van een eventuele vervolging van een figuur als Wilders vervolgens actief inzetten tegen de mensen die het liever vervolgt en dat zijn wij, de antiracisten, antifascisten, no border activisten, dierenrechtenactivisten, krakers, milieuactivisten, anarchisten, socialisten, etcetera. Justitie = repressie.

Intussen is de staat ook bezig om in rap tempo structuren van activisten en andere vrijbuiters af te breken. Vrijplaatsen worden snel op elkaar volgend aangevallen en ontruimd. We zijn er al een aantal kwijt. Het kraakverbod wordt veelvuldig ingezet. Steden verworden tot yuppenparadijzen, goedkope huurwoningen verdwijnen, ontmoetingsplaatsen en kampen van stadsnomaden worden met de grond gelijk gemaakt. Ontruimingsdreigingen treffen op het moment De Vloek en het Autonoom Centrum in Den Haag en het ADM terrein in Amsterdam. De plekken waar mensen elkaar kunnen treffen om elkaar te ontmoeten, te informeren en mobiliseren, waar je je even vrij kunt voelen, waar je een goede en goedkope dierenleedvrije maaltijd kunt genieten, liggen meer onder vuur dan ooit. En er gebeurt nog veel meer, teveel om op te noemen: studentenprotesten die uiteen worden geslagen, massale demonstraties tegen Monsanto die door de pers worden doodgezwegen zoals ze zoveel doodzwijgen, over the top beveiligingsmaatregelen en arrestaties bij de NSS-top vorig jaar. De staat duldt simpelweg geen tegengeluid. De massamedia volgen als makke schapen de doctrine dat we in een vrij land leven.

Repressie zoals in het buitenland zien we hier nog niet, maar wees waakzaam. Het Neederlands strafrechtsysteem zal steeds meer gemodelleerd worden naar buitenlands voorbeeld, naar landen waar de repressie al veel afschrikwekkender vormen heeft aangenomen. Denk aan de massale invallen en arrestaties van anarchisten in Spanje en hun opsluiting in de isolatiecellen van de FIES regimes. Kijk naar de veroordelingen van activisten in Engeland voor de SHAC campagne tegen Huntington Life Sciences, het proefdierenlaboratiorium. Er heeft al iemand acht jaar gekregen. Nog twee anderen wacht eenzelfde lot. Denk ook aan de vele ALF en ELF activisten die langdurig in Amerikaanse gevangenissen zitten, en lees deze oproep voor aanstaande donderdag nog even.

Laten we vooral ook niet vergeten wat er intussen met de vluchtelingen gebeurt. Ik heb hier al veel over geschreven en zal dat blijven doen en ik zal het er niet bij laten. Hen treft de repressie het meest en het eerst. Daar hoeven ze niets anders voor te doen dan simpelweg te bestaan. Nog altijd staan ze op straat en zitten ze vast in grensgevangenissen. Nog altijd verdrinken mensen in de Middellandse Zee omdat Frontex ze probeert terug te drijven naar de kust van Noord Afrika. Degenen die het wel halen, worden tot speelbal van over opvang ruziënde EU landen. Hun vingerafdrukken worden geregistreerd, hun asielaanvragen zoveel mogelijk afgewezen. Opvang van hen die zijn afgewezen wordt afhankelijk gemaakt van meewerken aan 'terugkeer'. Deportaties vinden dagelijks plaats. Dit beleid is gijzeling en moord met voorbedachte rade en dat is vandaag niet ineens veranderd en het is dus ook niet zo dat dit na vandaag niet meer zal worden bestreden: integendeel! In Kamp Zeist gaat dit jaar een nieuwe gezinsgevangenis worden gebouwd, om families met kinderen te kunnen deporteren. Er wordt gezegd dat dit een 'kindvriendelijke humane gezinsvoorziening wordt', maar dat is niets dan een laffe poging om kritiek te doen verstommen. We moeten het verzet daartegen organiseren. Zondag is er om te beginnen een demonstratie bij Kamp Zeist, om 15 uur. Ik zal daar ook zijn, want we moeten dit altijd voor ogen houden: opsluiting en deportatie zijn per definitie niet humaan!

Hoewel het dus in het licht van al dit staatsgeweld verboden lijkt te zijn om te zeggen of te schrijven dat recht wordt gedaan bijvoorbeeld wanneer een IND kantoor of een bedrijfspand van een aan dit beleid geld verdienend bedrijf als BAM, Ballast Nedam, Strukton, G4S of KLM, tot de grond toe wordt afgefikt, blijft dit wel de waarheid. Waar recht onrecht wordt, wordt verzet een plicht. Voor wie deze waarheid niet wil aannemen, wil ik zeggen dat dit nog altijd een mening is die opgeschreven zou moeten kunnen worden. Daar verandert de uitspraak van de Hoge Raad vandaag wat mij betreft niets aan.
Laten we voorbereid zijn op repressie en onze voorzorgen nemen. Laten we de strijd en het verzet vooropstellen en ons niet van onze koers laten afleiden. Voor de anarchie! Voor de solidariteit! Vrijheid moet worden bevochten. Overal. Altijd.

Geen opmerkingen: