29 december, 2010

Willem H. Vanderburg


In verband met Jacques Ellul - om precies te zijn: als vertaler - valt de naam Willem H. Vanderburg. Nederlandsklinkende naam, maar geen Nederlander - iemand die zich in geschrifte en waarschijnlijk in de geest van Ellul verdiept in technologie.
Een postuum verschenen bundel van Ellul is door hem in het Engels vertaald, ben er in begonnen, u hoort er van. Er is geen originele Franse boekuitgave van.

Geen opmerkingen: