27 december, 2010

Een visioen van gebroken klokken


Je hebt geen weerman nodig om te weten waar de wind vandaan komt: bezetting van universiteiten overal in Europa, blokkade van de binnensteden, wilde manifestaties, woede. Dit is het antwoord van een generatie voor wie zij de toekomst willen afsnijden met schulden voor het studeren, snijden in de verzorgingsstaat en verhogen van collegegeld.

De vastbeslotenheid van duizenden studenten in Londen, de woede van degenen die de Italiaanse Senaat bestormd hebben tegen de bezuinigingen en het snijden in onderwijs heeft de tijd opengebroken: de toekomt is iets om te winnen en hij begint als je collectief besluit het risico te nemen en te strijden.

De buitengewone strijd die we beleven biedt de mogelijkheid een heden te laten zien dat de lineariteit van de tijd te buiten gaat, dat onze precaire omstandigheden ontkent: het is een aanval op de toekomst!

Wij willen niet gebonden worden door schulden, wij willen niet meer collegegeld betalen om te studeren, niet in Londen, niet in Parijs, Wenen, Rome, Athene, Madrid, Dublin, Lissabon. Deze Europese beweging gaat om het afwijzen van de bezuinigingen, om het weigeren schulden op te lopen voor deze miserabele politici. ¡Que se vayan todos!

Wat er nu gebeurt in Rome heeft zich verspreid naar Athene en Parijs, toen naar Dublin en Londen: het is het uitbreken van een beweging die een gemeenschappelijke taal spreekt, dezelfde jonge generatie in opstand, die in verschillende steden woont maar dezelfde vastbeslotenheid om te strijden heeft, fladderend als een vlinder en stekend als een bij.

Wij moeten elkaar ontmoeten en een nieuwe politieke grammatica vinden tegen de zwakheid van de natiestaat en hun strategie om de crisis te bestrijden: hun recept komt neer op alleen bezuinigen, hakken en schulden.

In Italië hebben we niet alleen universiteiten bezet, maar ook autowegen geblokkeerd en het verkeer in het land stilgelegd om de strijd te laten rondgaan buiten de nationale grenzen, naar Europa en verder. De uitbreiding van de strijd leeft in het Boekenblok en de wilde demonstraties in Londen, Parijs en Rome.

Deze herfst beleven we een echte Europese studentenbeweging, veelkleurig en radicaal, werkelijk heterogeen. Haar gemeenschappelijke eis komt voort uit het midden van de crisis en houdt het moedigste antwoord in. Het is een strijd die bestaat uit verschillende delen, verschillende tijdlagen, waarin tegelijk beurzen voor studenten worden geëist en toegang tot de universiteiten voor iedereen.

Binnen het Boekenblok heeft een nieuwe generatie zich herkend en ontdekt in het protest. Op dit ogenblik toont de studentenbeweging in Italië meer dan alleen solidariteit: jouw strijd is onze strijd en in geheel Europa zijn studenten tegen het hoge collegegeld, tegen de privatisering van de universiteit en het snijden in het onderwijs. Wij hebben de kracht om de wereld te veranderen en wij zijn er intelligent genoeg voor. Dit is pas het begin!

Wij stellen studenten, onderzoekers, precaire werkers en promovendi voor om voor het begin van 2011 een Europese bijeenkomst te organiseren, om de strijd voort te zetten, om deze wind in een storm te veranderen!

Bron.

Geen opmerkingen: