31 december, 2010

Opstand tegen de monarch van India


Als een staat wordt geprezen als een geweldige democratie, vooral vanuit Washington, is uiterste waakzaamheid geboden. En we horen te veel over India als gewenst leverancier van "kenniswerkers" - brain drain is in het vergeetwoordenboek gestopt - en over de o zo "snel groeiende economie". Die, evenals in dat andere toonbeeld, dat tot nu toe niet uitgebreid geprezen wordt om zijn democratie, China, "groeit" ten koste van honger en verpaupering van honderden miljoenen mensen die van huis en haard verdreven worden.

Opmerkelijk genoeg worden degenen die hiertegen in opstand zijn in India maoisten genoemd. Ik koester een groot wantrouwen tegen deze kwalificatie maar moet tegelijk bekennen niet genoeg op de hoogte te zijn om het te kunnen weerleggen. Vooralsnog is het ook niet terzake - het allerdemocratischste regime besluit voor ons allen dat het maoisten zijn, punt (ja, er zitten nog wel maoisten in de federale regering - dezer dagen is niets te gek). En hulp aan maoisten, weten we sinds een week, komt neer op opstand tegen de monarch - jazeker, haar meest Britse Koninklijkheid Elizabeth die evenwel verhinderd is haar plichten als keizerin van India te vervullen.
Vindt u deze zin absurd klonken? Voor de Indiase rechtbank is hij dat niet.

De kinderarts Binayak Sen is tot levenslang veroordeeld wegens juist dat: opstand tegen de vorst. De opstand bestond volgens de aanklacht uit het doorgeven van post van een "maoistische" gevangene. Dr. Binayak Sen is nog net niet ter dood veroordeeld wegens "opstand tegen de staat", hetgeen in de grootste democratie ter wereld blijkbaar ook tot de mogelijkheden behoort.

Binayak Sen wordt door degenen die de campagne tegen deze veroordeling voeren juist een volgeling van Gandhi genoemd en tegenstander van alle geweld, dus zeker geen sympathisant met "de maoisten". Hij heeft zich nogal uitdrukkelijk uitgesproken tegen de plundering van minerale rijkdommen in Chhattisgarh in het bijzonder en in India in het algemeen. Een soort kritiek die gevaarlijk is in een beetje democratie dezer dagen.

Sites gewijd aan Binayak Sen.
Chris Floyd plaatst de zaak in internationaal perspectief.
Online petitie.

Geen opmerkingen: