29 november, 2010

Lieux de mémoire in demonstraties

Zoals hier vermeld, de emotionele betrokkenheid bij plaatsen waar ik geweest ben is groter dan waar ik niet geweest ben. Vooral als "er iets gebeurt". Twee studentendemonstraties in plaatsen die ik bezocht heb.

De tocht heuvelaf van de campus van Loughborough naar het stadje heb ik meermalen afgelegd, het schiet mij nu te binnen dat ik toegerust was met een mitella toen. In Loughborough was de Anarchist Studies Network Conferentie waar ook een apart onderdeel religieus anarchisme was. Twee jaar geleden - er had wel eens een vervolg op mogen komen dunkt mij.
Maar goed, ik kijk niet op van zo'n demonstratie. Voor Loughborough heet het wel zeldzaam te zijn. Hoeveel aanstaande politicologen die zich in het anarchisme verdiepen zijn er bij?

Deze wijde allee is ongeveer precies wat ik mij van Sassari herinner. Niet zo'n grote demonstratie trouwens - meer wijd dan lang. Vandaag zijn er dan voor het eerst sinds lang ook wat studentendemonstraties in Nederland geweest. Hier wordt in internationaal perspectief gedacht, bij uitstek nodig in Nederland.

In Dublin, waar een aantal van honderdduizend demonstranten wordt genoemd, was het hoofdpostkantoor met zijn grote symboolwaarde het hoofddoel zaterdag 27 november 2010. Hoe het verder gaat nu het gevallen kabinet nog net even geregeld heeft dat de armen de schulden van de banken gaan betalen vertelt het verhaal nog niet. Zaterdag was er nog geen alomvattende opstand.

Geen opmerkingen: