19 november, 2010

De herkolonisering van Ierland


"We zijn een kolonie geweest." Het is nota bene een minister die het zegt. In de taal van de koloniale mogendheid, en ook de aanduiding van het land is aanvechtbaar. Laten we het gemakshalve toch maar over Ierland hebben, het gedeelte van het eiland waar de euro ingevoerd is.
Net als in Frankrijk is de productiviteitsstijging er bovengemiddeld voor de Eurozone en net als in het geval van Frankrijk (maar ook Griekenland, en bij de dreigementen worden ook steeds Portugal en Spanje genoemd) geldt Ierland als zorgenkindje van de Europese Unie vanwege de nationale schuld. De voormalige kolonie mag zich onderwerpen aan EU, Wereldbank en IMF. Er wordt ook duidelijk druk uitgeoefend op de Ierse regering die in het openbaar nog aarzelt deze zogenaamde hulp te aanvaarden.

En alles wordt weer in gereedheid gebracht om interne xenofobe of racistische vertogen op te hangen. De Britse regering intervenieert "ten gunste van" de Ierse, dat wil zeggen dat de Britse (!), Duitse, Franse en andere banken die vorderingen hebben op de Ierse regering geld krijgen toegestopt. (Hier de hocuspocus van het casinokapitalisme nog eens op een rijtje).
Net als in het geval van Frankrijk en Griekenland zal het verhaal de ronde doen over die luie mensen die hun pensioenleeftijd niet willen "aanpassen", geen massaontslag accepteren of enorme prijsverhogingen opbrengen voor wat tot voor kort als overheidsdiensten golden. Niet kunnen opbrengen bij de dreigende loonsverlagingen.

In Dublin weet men dat moedwillig opgelegde verarming van de bevolking niet zomaar "te verkopen" is. Die van boven opgelegde verarming is verankerd in het collectieve geheugen van de Ieren, is vastgelegd in de ontvolking van hele streken, in de massa-emigratie.
Toch is te voorzien dat het bewind zal buigen. Er staat geen serieuze tegenmacht klaar in de coulissen om de onafhankelijke socialistische republiek Ierland uit te roepen - officieel nog niet zo lang geleden het doel van Sinn Féin, en wie weet, misschien nog steeds - officieel.

Het IMF heeft als groot idee dat de belangrijkste banken van Ierland maar door "investeerders" (banken van elders) moeten worden overgenomen.
En dan duikt toch plotseling de Volksrepubliek Cork op...

Geen opmerkingen: