29 januari, 2008

Gekozen voor oorlog

Zijn de journalisten de grondstofbereiders voor historici?
Omdat ik zowel journalist als historicus ben zou ik het graag zo zien. En misschien is er een tijd geweest dat het zo was.
Benedict Anderson schetst in Imagined communities hoe het ontstaan van het kapitalisme samengaat met de opkomst van de drukpers. En de drukpers heeft alleen betekenis als zij vrij gebruikt kan worden. Kapitalisme en vrijheid van meningsuiting horen bij elkaar. Dus: toch maar liever kapitalisme...?

Maar in het tijdperk van totale centralisatie (hoeveel dagbladuitgevers kent Nederland nog?) en ideologisch gemotiveerde centralisatoren als Murdoch - vriend van degenen die hij in het zadel helpt - staat de vrijheid van drukpers onder vuur. Ja, wat u zegt, er is een ander medium voor in de plaats gekomen. Zolang het mag duren?

Radio, televisie en kranten braken in hoofdzaak de propaganda van het zittende regime van dienst uit. Vrijheid van meningsuiting namens een vrij gekozen bewind. U herinnert het zich gewoon verkeerd, hoe dat gegaan is met de invasie van Irak, zegt het ministerie van Waarheid.

Geen opmerkingen: