27 februari, 2018

Yucca's in de duinen

Natuurbericht meldt:

In 2017 vonden vrijwilligers Niko Buiten en Corry van Breen tijdens een planteninventarisatie bij Zandvoort de Yucca (Yucca flaccida) op enkele duintoppen in het duingebied Kraansvlak (onderdeel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid). Omdat de vestiging van de exoot in het duingebied een bedreiging vormde voor de duinflora en -fauna in het zeedorpenlandschap van Zandvoort meldden zij de vondst aan duinbeheerder PWN. Begin februari 2018 zijn de planten verwijderd uit het duin.

Yucca of Palmlelie is een geslacht dat oorspronkelijk voorkomt in Noord- en Centraal Amerika. De planten hebben dikke, leerachtige bladen met een scherpe punt en kunnen forse struiken vormen. De pluimvormige bloeiwijze heeft witte bloemen. In Nederland worden drie sterk gelijkende Yuccasoorten in het wild aangetroffen. Het gaat om Yucca filamentosa, Yucca flaccida en Yucca gloriosa. Met de determinatiesleutel op waarneming.nl kunnen deze van elkaar onderscheiden worden.

Nu zal het om garden escapes gaan, maar de Yucca (palmlelie) hoort in woestijngebieden en de duinen (en binnenlandse zandgebieden) zijn de Nederlandse pendanten van woestijnen. Eurazië heeft het zogenaamd kenmerkende tumbleweed geschonken aan het "wilde westen", waarom zou de Yucca zich niet bij de al even exotische maar inmiddels aanvaarde en als karakteristiek geziene teunisbloem mogen voegen?

Geen opmerkingen: